Štampa

O nama

Glasverbindungsbau TU okviru sektora transporta, TRANSPROM nudi organizaciju kamionskog, prekomorskog, rečnog, kontejnerskog, železničkog i avio transporta širom sveta. Sopstvenim voznim parkom koji čini 18 kamiona sa  poluprikolicama standardnih dimenzija 13,60 x 2,48 m kao i mege i tandemi zapremine od 100 do 120m3.

TRANSPROM pokriva sve destinacije u Evropi, kao i bivše sovjetske republike, Tursku,  azijske zemlje Iran, Irak, Turkmenistan i zemlje bliskog istoka.

Svi TRANSPROMOVI kamioni poseduju ADR sertifikat i opremljeni su svom propisanom opremom. Imajući to u vidu, TRANSPROM je u mogućnosti da izvrši prevoze opasnih materija klase od 1 do 9 sa izuzetkom klase 7 (radioaktivne materije). Svi kamioni imaju CMR osiguranje kao i mogućnost transporta TIR karnetom što je uslov za transport robe na istočna tržišta. Takođe, svi kamioni imaju opremu za satelitsko praćenje, tako da TRANSPROMOVI partneri u svakom momentu znaju gde im je teret koji su poverili na prevoz TRANSPROMU.

TRANSPROM, pored punih utovara,  nudi i mogućnost dopreme/otpreme manjih količina robe bilo sa malim vozilima ili dotovarom sa drugom robom u velikim kamionima što bitno skraćuje vreme putovanja.